Top 10 Calories in Fruits The Best for Weight Loss
คลิปวิธีออกกำลังกาย
คลิปวิธีออกกำลังกายลดความอ้วน เพิ่มสะโพกก้น ลดต้นขาในบ้าน
May 4, 2016
ท่าออกกำลังกายออฟฟิต
10 ท่าออกกำลังกายออฟฟิต ออกกำลังกายหน้าคอม
June 16, 2016
Calories in Fruits

Top 10 Calories in Fruits The Best for Weight Loss


kcal is low in calories

10 . Apple 1 ea = 50 kcal is low in calories ( Recommend )

Watermelon 100 g = 30 kcal

9 . Watermelon 100 g = 30 kcal is a low calorie ( Recommend )

Orange 1 ea = 60 kcal

8 . Orange 1 ea = 60 kcal

Cranberry Juice 100 g = 46 kcal

7 . Cranberry Juice 100 g = 46 kcal  is low in calories

Strawberry 1 ea = 60 kcal

6 . Strawberry 1 ea = 60 kcal

Pineapple 100 g = 50 kcal

5 . Pineapple 100 g = 50 kcal ( Recommend )

Avocado 100 g = 20 kcal

4 . Avocado 100 g = 20 kcal ( Recommend )

Papaya 8 Pieces = 60 kcal

3 . Papaya 8 Pieces = 60 kcal ( Recommend )

Tomato 100 g = 20 kcal

2 . Tomato 100 g = 20 kcal ( Recommend )

Kiwi 100 g = 60 kcal

1 . Kiwi 100 g = 60 kcal

Dried banana 1 ea 30 kcal
Banana 1 ea 120 kcal
Dragon fruit 8 Pieces 60 kcal
Jackfruit 1 Piece 30 kcal
Durian 100 g 120 kcal
Cantaloupe 8 Pieces 30 kcal
Watermelon 100 g 30 kcal
Rambutan 1 ea 15 kcal
Rose Apple 1 ea 20 kcal
Custard Apple 1 ea 120 kcal
Guava Fruit 1 ea 120 kcal
Pear Fruit 1 ea 120 kcal
Monkey Apple 1 ea 15 kcal
Tamarind 1 Piece 20 kcal
Maprang 1 ea 20 kcal
Mango 4 Pieces 60 kcal
Star Gooseberry 15 ea 60 kcal
papaya 8 Pieces 60 kcal
Star Apple 1 ea 120 kcal
Ma Fai 15 ea 60 kcal
Mangosteen 1 ea 15 kcal
Wintergreen 1 ea 8 kcal
Wollongong 10 ea 60 kcal
Sapodilla 1 ea 120 kcal
Langsat 10 ea 60 kcal
Longan 1 ea 15 kcal
Tan fruit 1 ea 120 kcal
Persimmon 1 ea 120 kcal
Currant 15 Pieces 60 kcal
Strawberries 1 ea 60 kcal
Pineapple 8 Pieces 60 kcal
Orange 1 ea 60 kcal
Grape 15 ea 60 kcal
Cherry 4 ea 60 kcal
Coconut Meat 100 g 77 kcal
Apple 1 ea 50 kcal

Website : www.thaifit.org/calories-in-fruits/

Looknat Theerawongkit
Looknat Theerawongkit
จบจากคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปัจจุบันเป็น เทรนเนอร์ส่วนตัว สอนและให้คำปรึกษาด้านการออกกำลังกาย การลดน้ำหนัก กระชับสัดส่วน รวมไปถึงเพิ่มความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อ โดยมีประสบการณ์ในวงการมามากกว่า 6 - 7 ปี